Miscellaneous

posted on 14 Nov 2012 10:50 by plutimus
นี่คือบล็อกรีวิวหนังของ Plutimus ครับ ถ้าหาอะไรไม่เจอถามได้ครับ ^^
 
 
 
ข้าเจ้าเป็นคนชอบดูหนังมากๆ
อยากแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคนที่ดูหนังเหมือนกันครับ :)
 
-------------------------------------------------------------------------
 
[2014 Talking Note]
 
 
 
 
[2013 Talking Note]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[2012 Talking Note]